Påldag 22 logga

Påldagen

Åter i maj 2024!

- en heldag med föredrag om pålar och stödkonstruktioner!


Träffa kollegor och företag från branschen. Ta del av information om utmaningar och möjligheter från intressanta grundläggningsprojekt.