Påldag logga

Påldagen

Torsdag 23 maj 2024, Lisebergsteatern, Göteborg

- en heldag med föredrag om pålar och stödkonstruktioner!


Träffa kollegor och företag från branschen. Ta del av information om utmaningar och möjligheter från intressanta grundläggningsprojekt.