Påldag logga

PÅLKOMMISSIONEN


Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner.


Vår huvuduppgift är att bidra till utveckling inom dessa teknikområden genom att:

  • prioritera, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
  • följa upp och utvärdera forskningsresultat
  • sprida kunskap och erfarenhet vidare


Kommissionen har till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

Om Påldagen

Påldagen är Pålkommissionens konferens om pålar och stödkonstruktioner. Varannat år möts branschen i Göteborg för kunskapsutbyte och mingel.


Konferensen vänder sig till bland annat beställare av pålningsarbeten, projektörer, byggledare, rådgivande konsulter, entreprenörer och tillverkare med flera.