Påldag logga

Presentationerna från Påldag 2022

Pålkommissionen - pågående verksamhet och nyheter
Pålkommissionens ordförande, Olle Båtelsson, TRV

Svensk Grundläggning - pågående verksamhet och nyheter
Leena Haabma, Svensk Grundläggning

Ny Eurokod, IEG 2.0, vad händer?
Gunilla Franzén, Geoverkstan

Arbetsplattformar för tunga maskiner
Wilhelm Rankka, SGI och Sven Liedberg, Skanska

Nyhetspass - Nya prylar i branschen
Helene Kennedy, SGI och Mattias Grävare, Pålanalys

Temperatureffekter på stödkonstruktioner
Jimmy Andersson, Peab, Joel Wessman, GeoS, Tim Björkman, NCC

Västlänkens etapp Korsvägen - hur går det?
Magnus Eriksson, TRV och Marie Paehr, WLC JV Korsvägen

Vibrationer vid spontinstallation
Fanny Deckner, GeoMind

Bärighet hos kohesionspålar, under och efter installation
Leif Jendeby, COWI

Vilka rörelser tål egentligen befintligheter?
Tomas Gudmundsson, NCC Teknik

Fullskaleförsök - kohesionspåle och transversalbelastade pålar
Michael Sabattini, Peab och Anders Jonefjäll, Peab

Islaster på pålar - ”state of the art”
Henrik Posay Mayor, ELU

Massundanträngning
Anders Kullingsjö, Skanska

Stötvågsmätning - inte bara bärförmåga
Tomas Bjerendal, Pålanalys

Pålhandboken, Pålkommissionen
Gunnar Holmberg, Skanska

Stora infrastrukturprojekt på G i Göteborg
Christer Niland, Trafikkontoret