Påldag logga

Program torsdag 23 maj 2024

08:30    Registrering & fika

09:00    GOTT & BLANDAT

Pålkommissionen - pågående verksamhet och nyheter

Ordförande Olle Båtelsson, Trafikverket


Svensk Grundläggning - pågående verksamhet och nyheter

Leena Haabma Hintze, Svensk Grundläggning


Nyhetspass

Patrik Andersson, PEAB Grundläggning

Anna Björklund, Skanska


Block och taljor

Chiara Cannizzaro, KTH


Entreprenadjuridik; lite om kalkylförutsättningar

Rogert Andersson, Rogerts Entreprenadjuridik (f.d. Trafikverket)


10:35    Förmiddagsfika

11:05     GÖTEBORG PÅ G

12:30     Lunch

13:30     GRUNDLÄGGNING PÅ DJUPT VATTEN

Slussen

Anders Beijer-Lundberg, ELU konsult AB

Marzena Burzec-Burzynska, Skanska


Masthuggskajen - halvö på pålar

Håkan Eriksson, Geomind

Jack Doran, Aarsleff


Normer eller Handböcker

- Rapport 107 Sponthandbok

Håkan Stille, Geokonsult Stille


15:10    Eftermiddagsfika


15:40    PÅLHITTIGHET


Rapport 108 - Samverkan arbete och motstånd

Håkan Karlsson, Skanska

Simon Håkansson, ELU konsult AB


Kan pålar stoppa stora fartyg?

Marcus Davidsson, COWI


Spännande pålar i Hembygdsparken

Simon Carlsson, COWI


16:50     Bensträckare

17:10     GRAND FINALE

Norr-botten - på väg upp

Erik Ranängen, Byggföretagen


Guldpålen

Olle Båtelsson, Trafikverket

Göran Svensson, Svensk Grundläggning


Pålstopp 0,0,0
Påldagskommittén


19:30     Middag på Gothia Towers 
              (OBS: Föranmälan krävs!)